All first time customers must be verified before we can release the Ether.
Bij uw eerste aankoop via Blocksale zullen uw gegevens geverifieerd moeten worden voordat de Ether vrijgegeven worden.
The simple verification process is completed after your order is placed. All Ether ordered are held for you at the agreed rate and will be released after verification is confirmed.
Het eenvoudige verificatie proces is afgerond zodra de order is gemaakt. Alle door u bestelde Ether zullen voor uw worden gereserveerd tegen de afgesproken prijs en zullen worden vrijgegeven zodra het verificatie proces is afgerond.
!! Please be sure to check your Email spambox for the verification email !!
!! Zorg alsjebliefs dat u uw spambox checkt voor de verificatie email !!
The order process for first time customers.
Het aankoop proces voor klanten die voor het eerst via Blocksale Ether aankopen.
Here is a basic explanation of the buying Ether process for first time customers who will need to be verified. The verification part takes place after you have placed and paid for your order. Return customers will skip this step and receive their Ether directly. Watch the help videos.
Hier is een eenvoudige uitleg van het Ether aankoop proces voor klanten die voor het eerst via Blocksale Ether aankopen. Het verificatie proces vind plaats nadat je order is geplaatst en betaald. Terug kerende klanten kunnen het verificatieproces overslaan en zullen de Ether direct ontvangen. Bekijk de hulp videos.
1. Calculate your order.
1. Bereken uw order.
Use the Blocksale interface to calculate how much Ether you would like.
Gebruik de Blocksale website om te berekenen hoeveel Ether u wil kopen.
2. Pay with iDeal.
2. Betaal met iDeal.
Make the payment from your bank account in the same way you would order a pizza.
Betaal via uw bankrekening net zoals u een pizza zou bestellen.
3. First time customer verification.
3. Verificatie proces voor klanten die voor het eerst via Blocksale kopen.
You will be directed through our simple 2 step verification process.
U zal door de 2 stappen van het verificatie proces geleid worden.
4. Receive your Ether.
4. Ontvang uw Ether.
Your Ether are sent along with the transaction information. With this information you can follow your Ether on the blockchain.
Uw Ether zal u toegestuurd worden met de informatie van de transactie. Met deze informatie kunt u uw Ether volgen in de Blockchain.